انگیزشی

قبل از مرگت به چی می خواهی برسی؟

/post-18

من از پَسِش بر میام. من می تونم انجامش بدمتو قدرت، در درون خود داری. تو استعداد درون خودت داری که هنوز بهش دست نیافتی


چقدر در رسیدن به موفقیت تعهد داری؟

/post-17

در رسیدن به اهدافت چقدر متعهد هستی؟ چقدر حاضری لذت های زودگذر رو کنار بگذاری تا به شیرینی اصلی رسیدن به هدفت برسی؟


آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید- به آینده نگاه کن، زیرا باقی عمرت را در آنجا سپری خواهی نمود. جورج برنز

هر آرزویی فقط با برنامه ریزی به هدف می رسد