محصولاتکمی صبر کنید...

بی بابایی ممنوع - جلد اسلیمی

150,000 تومان

بی بابایی ممنوع چیست؟ بی بابایی ممنوع در واقع یک سیستم برنامه ریزی زندگی بر پایه چهار اصل که به اختصار "بابا" خوانده می شود، معرفی شده است. البته نه بابایی که آب و نان داد و نه بابای پولدار و فقیر رابرت کیوساکی! بابای این کتاب بر گرفته از حرف اول مراحل زیر است: الف)  بررسی و رصد کنید ب) اولویت و دسته بندی کنید پ) برنامه ریزی و اقدام کنید ت) ارتقا و بهبود بخشید. اکثر مردم به جای هدف آرزو دارند. تنها زمانی که برنامه ریزی کنید و تک تک مراحل و نقشه ی راه را تهیه کنید می توانید از خود مطمئن باشید که به هدف تان دست می یابد. این کتاب حاصل چندین سال تصحیح و پیاده سازی روش های مختلف برنامه ریزی و برگرفته از متدی علمی و به روز جهت نظم دادن و به سرانجام رساندن آرزوهایی که در سر دارید است. این کتاب در مورد ویژگی های ماهی با شما صحبت نمی کند، بلکه ماهی گیری را به شما آموزش می دهد..پیشاپیش به شما برای ساختن بهترین سال زندگیتان تبریک می گویم


بی بابایی ممنوع - جلد رنگی رنگی

150,000 تومان

بی بابایی ممنوع چیست؟ بی بابایی ممنوع در واقع یک سیستم برنامه ریزی زندگی بر پایه چهار اصل که به اختصار "بابا" خوانده می شود، معرفی شده است. البته نه بابایی که آب و نان داد و نه بابای پولدار و فقیر رابرت کیوساکی! بابای این کتاب بر گرفته از حرف اول مراحل زیر است: الف)  بررسی و رصد کنید ب) اولویت و دسته بندی کنید پ) برنامه ریزی و اقدام کنید ت) ارتقا و بهبود بخشید. اکثر مردم به جای هدف آرزو دارند. تنها زمانی که برنامه ریزی کنید و تک تک مراحل و نقشه ی راه را تهیه کنید می توانید از خود مطمئن باشید که به هدف تان دست می یابد. این کتاب حاصل چندین سال تصحیح و پیاده سازی روش های مختلف برنامه ریزی و برگرفته از متدی علمی و به روز جهت نظم دادن و به سرانجام رساندن آرزوهایی که در سر دارید است. این کتاب در مورد ویژگی های ماهی با شما صحبت نمی کند، بلکه ماهی گیری را به شما آموزش می دهد..پیشاپیش به شما برای ساختن بهترین سال زندگیتان تبریک می گویم


بی بابایی ممنوع - جلد آبی

150,000 تومان

بی بابایی ممنوع چیست؟ بی بابایی ممنوع در واقع یک سیستم برنامه ریزی زندگی بر پایه چهار اصل که به اختصار "بابا" خوانده می شود، معرفی شده است. البته نه بابایی که آب و نان داد و نه بابای پولدار و فقیر رابرت کیوساکی! بابای این کتاب بر گرفته از حرف اول مراحل زیر است: الف)  بررسی و رصد کنید ب) اولویت و دسته بندی کنید پ) برنامه ریزی و اقدام کنید ت) ارتقا و بهبود بخشید. اکثر مردم به جای هدف آرزو دارند. تنها زمانی که برنامه ریزی کنید و تک تک مراحل و نقشه ی راه را تهیه کنید می توانید از خود مطمئن باشید که به هدف تان دست می یابد. این کتاب حاصل چندین سال تصحیح و پیاده سازی روش های مختلف برنامه ریزی و برگرفته از متدی علمی و به روز جهت نظم دادن و به سرانجام رساندن آرزوهایی که در سر دارید است. این کتاب در مورد ویژگی های ماهی با شما صحبت نمی کند، بلکه ماهی گیری را به شما آموزش می دهد..پیشاپیش به شما برای ساختن بهترین سال زندگیتان تبریک می گویم


بی بابایی ممنوع - جلد ملیح

150,000 تومان

بی بابایی ممنوع چیست؟ بی بابایی ممنوع در واقع یک سیستم برنامه ریزی زندگی بر پایه چهار اصل که به اختصار "بابا" خوانده می شود، معرفی شده است. البته نه بابایی که آب و نان داد و نه بابای پولدار و فقیر رابرت کیوساکی! بابای این کتاب بر گرفته از حرف اول مراحل زیر است: الف)  بررسی و رصد کنید ب) اولویت و دسته بندی کنید پ) برنامه ریزی و اقدام کنید ت) ارتقا و بهبود بخشید. اکثر مردم به جای هدف آرزو دارند. تنها زمانی که برنامه ریزی کنید و تک تک مراحل و نقشه ی راه را تهیه کنید می توانید از خود مطمئن باشید که به هدف تان دست می یابد. این کتاب حاصل چندین سال تصحیح و پیاده سازی روش های مختلف برنامه ریزی و برگرفته از متدی علمی و به روز جهت نظم دادن و به سرانجام رساندن آرزوهایی که در سر دارید است. این کتاب در مورد ویژگی های ماهی با شما صحبت نمی کند، بلکه ماهی گیری را به شما آموزش می دهد..پیشاپیش به شما برای ساختن بهترین سال زندگیتان تبریک می گویم


دسته‌بندی

آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید- به آینده نگاه کن، زیرا باقی عمرت را در آنجا سپری خواهی نمود. جورج برنز

هر آرزویی فقط با برنامه ریزی به هدف می رسد