با دعا کردن برای دیگران به خود کمک کنید

در پژوهشی که توسط نیل کروس در دانشگاه میشیگان انجام شد معلوم شد که دعا کردن برای دیگران می تواند برای سلامت مفید باشد پس از مصاحبه با بیش از هزار نفر درباره طبیعت نیایش، تجارت و سلامت، روشن شد کسانی که بیشتر در حال نیایش بودند از سلامت جسمی بیشتری هم برخوردار بودند. جالب اینجاست که دعا کردن برای چیزهای مادی مانند خودرور تازه یا خانه ای بهتر هیچ تاثیری بر بهبودی بیشتر جسمی نداشت.


موسیقی کلاسیک گوش کنید

سکای چافین در دانشگاه کالیفرنیا، سان دیه گو و همکارانش از سایر دانشگاه ها بررسی کردند که چه موسیقی پس از استرس مفید است و می تواند در کاهش فشارخون مفید باشد. آنها از تعدادی داوطلب که دچار استرس بودند خواستند به اتاقی رفته و در سکوت به موسیقی گوش دهند. برای داوطلب ها سه نوع موسیقی پاپ، جاز و کلاسیک پخش شد. معلوم شد موسیقی های کلاسیک در کاهش فشارخون و موسیقی جاز در افزایش فشارخون تاثیر به سزایی دارند.


اینجا آفتاب به داد می رسد

در کاری که توسط متیوکلژ و همکارانش در انیستیتوی ویرجینیا برای رفتارهای روانی و ژنتیکی انجام شد، رابطه میان خورشید و احساس بررسی شد. گروه دریافت که آب و هوای گرم و آفتابی، احساس بهتری در مردم به وجود می آورد و در بهبود حافظه نیز مؤثر است. اما باید حداقل بیش از سی دقیقه را در آب و هوای بیرون باشند. کسانی که کمتر از سی دقیقه را بیرون سپری کرده بودند وضعیت بهتری نداشتند. به هر روی در آب و هوا دلپذیر روحیه افراد هم دلپذیر می شود.


با دلقک درونی خود در تماس باشید

خندیدن و تمام واژگان خنده دار، احتمال سکته قلبی را پایین می آورد. در بررسی که محققان درباره استرس و طبع انسانها انجام دادند، افرادی که خود آگاهانه به تعدیل استرس در خود می پرداختند از سلامت جسمی بیشتری برخوردار بودند. در سال ۲۰۰۵ میشل میلر و همکارانش در دانشگاه مریلند با نمایش فیلم های کمدی و خشونت بار میزان ضربان قلب و فشارخون دو گروه داوطلب که این فیلم ها را می دیدند بررسی کردند. معلوم شد که فیلم های کمدی وضعیت فیزیکی افراد را در شرایط بسیار بهتری نگه می دارد و میزان استرس در این افراد بسیار پایین است. در نتیجه پژوهشگران پیشنهاد می کنند که انسان ها حداقل روزی پانزده دقیقه بخندند.


منبع: 59 ثانیه ریچارد وایزمن