بدون که بهانه ها فاقد اعتبارند

اونها خیالی هستند، اونها ساختگی هستند

اونها دروغ هستند

و تو چطوری دروغ ها رو متوقف می کنی؟ تو دروغ ها رو با حقیقت متوقف می کنی

و حقیقت اینه که زمان داری

تو مهارتشو داری، علمشو داری

تو حمایت، اراده و انضباط لازم جهت انجام دادنش رو داری

ثمره ی هر چیز خوب در زندگی با چالش شروع می شه

هر چیزی که بالای قله است، ارزشمنده

و قرار نیست به سراغ تو بیاد

و قرار نیست در دامنت بیفته

و قرار نیست چیزی باشه که بگی اوه خدای من چقدر ساده بود

بلکه همیشه دشوار خواهد بود

اگه می خوایش، باید بری بدستش بیاری

این شانس توست، این تیر توست، این لحظه ی توست

این زمان توست، این جایگاه توست، این فرصت توست

این زمان منه، این لحظه ی منه

فردا فردا، فردا، چیزی به اسم فردا وجود ندارد

ما فقط امروز رو داریم

این رویای توئه

اگه قراره داشته باشیش

یه تکونی به خودت بده

اگه قراره داشته باشیش، بلند شو و سخت کار کن

تو هنوز کارهایی داری که انجام بدی

تو اون زمین بسکتبال بمون، تو او زمین فوتبال باش

فصل سخت کار کردنه هم وطن