تیرِ یشم کریستال

تیرِ یشم کریستال

تیر نام چهارمین ماه سال است. در اوستا تیشریه، در پهلوی تیشتر و در فارسی صورت تغییر یافته آن یعنی تیر گفته شده که یکی از ایزدان است و به ستاره شعرای یمانی اطلاق می‌شود. فرشته مزبور نگهبان باران است و به کوشش او زمین پاک، از باران بهره مند می‌شود و کشتزارها سیراب می‌گردد. متولدین تیر تخیلی قوی دارند و می‌توانند آن را به خوبی تحت کنترل درآورند.


ماه تیر را به متولدینِ آبی و سبز این ماه تبریک می گوییم. همه چیز از یک تخیل شروع می شود و امیدواریم که متولدین این ماه با قوه ی تخیل و تجسم قوی خود به رویاهای خود جامه عمل بپوشند.


یک حقیقت ساده

کلید موفقیت بزرگ، دستاورد، احترام، موقعیت اجتماعی و خوشبختی در زندگی، قابلیت تمرکز تمام و کمال ذهن بر روی مهم ترین وظیفه و کار، انجام صحیح آن و به پایان رساندن آن به طور کامل است. همین روند را در رسیدن به اهداف دنبال کنید و مطمئن باشید که به هدف خود دست می یابید.


بر روی یک کار مانند ذره بین تمرکز کنید و تا به سرانجام رسیدن آن به صورت کامل و صحیح دست از کار و تلاش نکشید.آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید- به آینده نگاه کن، زیرا باقی عمرت را در آنجا سپری خواهی نمود. جورج برنز

هر آرزویی فقط با برنامه ریزی به هدف می رسد