روز صد و شصت و هفتم - جان لنون

 وقتی پنج ساله بودم مادرم همیشه به من می گفت کلید زندگی، شادی است. وقتی مدرسه رفتم در آن جا از من پرسیدند وقتی بزرگ شدی می خواهید چه کاره شوید؟ نوشتم "خوشحال". آنها به من گفتند که مسئولیت نشناس هستم. در پاسخ به آن ها گفتم که شما از زندگی چیزی نمی فهمید. جان لنون

پخش موسیقی
مدت زمان: هفت دقیقه
لطفا "سیستم برنامه ریزی بابا" خود را باز کنید و در محیطی آرام شروع به برنامه ریزی کنید. همانطور که نایتینگل گفته است:
"موفقیت من این گونه تعریف می شود: هرگز هیچ عذر و بهانه ایی نداشته ام و هرگز هیچ بهانه ایی را قبول نکرده ام."
یادتان باشد که "همه ی گل های فردا های ما، در دانه‌ های امروز مان نهفته است"

آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید- به آینده نگاه کن، زیرا باقی عمرت را در آنجا سپری خواهی نمود. جورج برنز

هر آرزویی فقط با برنامه ریزی به هدف می رسد